Bear lodge

My jsme ti, na ktere jsme cekali

Konzultace

 

Každý člověk v životě prochází i složitějším údobím a tápe jak dál. Bolístky se promítají na úrovni fyzické, mentální, duchovní i emoční. Vše je třeba dát do rovnováhy psychosomatického spojení. Jsem nositel medicíny a pomáhám těm, kteří mne požádají. Mé dveře jsou otevřeny vždy a každému bez rozdílu.

Zaměřuji se:

Na mezigenerační, partnerské i osobní traumata …

Psychosomatické spojení - kořeny nemoci

EFT - odbourávání emočních bloků

 

Sage - mudrc

 Chovej se dobře k bližnímu svému

ať je to tvůj příbuzný, či pouze cizinec,

       nebo společník po tvém boku.

 

 Ten kdo sní svůj díl, zatímco jeho bližní hladoví není věřícím.

 Ten kdo chová zlo vůči svému bližnímu, není věřící a nikdy jím nebude.

                                                                      úryvek z Koránu                                       

Prožívat Tajemno

                     Odejmi touhy a uvidíš tajemno

   Buď naplněn touhou uvidíš jen co je viditelně reálné

 Přitom tajemno i realita se pocházejí ze stejného zdroje.                           

                               Tím zdrojem je tma

                                                                                                                           Lao TZu

 

      Zní to paradoxně, ale tohle je myšlení východní koncepce. 

       Stejně i yin and yang – jsou dva aspekty, ale jeden celek.

                           Lze tedy popsat jako dva i jedno.

 

Jedním ze způsobů jak se naučit myslet paradoxně – je uvědomit si, že touha (chtění) a nechtění (dovolení/umožnění) jsou rozdílné a stejné zároveň.

Vezměme si zahradu … naše chtění spojené s úrodou rajčat, krásou květin … dovolení jim růst je v konečném důsledku to, co se stane.